Sofia Flight Training

 

За нас

Институтът по въздушен транспорт – София (ИВТ) е основан през 1971г. като част от Държавно стопанско обединение БГА „Балкан”, а през 1992г. компанията получава правна и икономическа самостоятелност. Първоначално фирмата се занимава с технологична проектантска и консултантска дейност. От 1999г. получава лиценз като авиационен учебен център и това поетапно става нейна основна дейност.

Sofia Flight Training (това е търговската марка на квалификационната дейност на фирмата) е сертифицирана и работи по обучението и тренировките на пилоти, кабинен състав, персонал по техническо обслужване, персонал по сигурността и летищни работници.

Учебният център разполага с 6 полетни симулатора, от които 4 пълнополетни симулатора (Full Flight Simulators), 4 тренировъчни установки за кабинен състав, 3 учебни работилници, специализиран авиационен софтуер за компютърно базирано обучение, 15 учебни зали и специализирани кабинети за авиационно обучение. Със своя висококвалифициран състав и капацитет от сгради, зали и оборудване. Центърът е важна структура от системата за обучение в гражданската авиация на България и региона.

ЕС ПРОЕКТИ